Hos Bredbandskollen kan du måle hastigheten på nettet ditt på 2 måter. Du kan enten velge den tradisjonelle online testen, eller du kan laste ned TPtest som er ett lite program du installerer på maskina di. TPtest finnes både til MAC og PC Klikk på bildet under