Hos Bredbandskollen kan du måle hastigheten på nettet ditt på 2 måter . Du kan enten velge den tradisjonelle online testen, eller du kan laste ned TPtest som er ett lite program du installerer på maskina di The impurity limits proposed in the active substance specification have been justified on the basis of toxicology studies […]